Ofisi ya Mkurugenzi

Ofisi ya Mkurugenzi

S.L.P 20950 DSM

Simu: +255(22) 2128805

         +255(22) 2128800 

Fax.   2121486 

barua pepe: info@imc.go.tz

tovuti: www.imc.go.tz 

JUU